Ben bé d'Olot és una associació d'empreses centenàries dedicades al delit del paladar.

Som Can Carbasseres, Can Japot i Cal Russet.